ЗАПИТАННЯ ТА ВIДПОВIДI

Питання:

У яких галузях культури надаються гранти?

Відповідь:

Програма i³ нині працює в царинах візуального мистецтва, театру, літератури, музейної справи та кіно. 

 

Питання:

Чи обмежує Фонд потенційних грантоотримувачів щодо типу проекту, які буде підтримувати?

Відповідь:

Ні. Ми прагнемо побачити, які ідеї нині існують в середовищі культури, а не накидати заздалегідь власний формат. Єдине існуюче обмеження – всі підтримані проекти мають бути спрямовані на створення певного культурного продукту та його публічну презентацію. Продуктом ми вважатимемо і книгу, і виставку, і симпозіум тощо. Тобто проект, що має кінцевий результат і може бути публічно представлений.

 

Питання:

З чого складається програма і³?

Відповідь:

В рамках програми надаються гранти на здійснення творчих проектів інституціям та індивідуальним авторам, і це останнє є помітною інновацією в сфері української культури. Досі українські фахівці культури практично не мали можливості отримувати індивідуальні гранти, котрі надаються конкретній особі, а не організації. Гранти ж індивідуальним фахівцям значно полегшують процес отримання фінансування на проект незалежними авторами, оскільки дозволяють надавати гранти навіть тим митцям, котрі не належать до тих чи інших організацій, а працюють самостійно. Крім цього, в рамках і³ надаються гранти авторам на професійні подорожі закордон (наприклад, на фестивалі, літературні читання, виставки тощо). З квітня 2013 року у рамках програми грантів і3 започатковано додатковий напрям – стипендії для письменників.

 

Питання:

Які ключові критерії відбору проектів?

Відповідь:

Окрім того, що всі підтримані проекти мають мати чітке логічне обґрунтування, зрозумілі цілі і завдання та реалістичний бюджет, існують два додаткові критерії, які дають перевагу при розгляді Експертною радою:

 • Інноваційність запропонованих підходів, бачень або дій;
 • Наявність компоненту міжрегіональної співпраці. Тобто, залучення до проекту учасників із різних куточків України. Ми віримо, що така співпраця сприяє подоланню негативних стереотипів і порозумінню між учасниками з різним історичним і культурним досвідом.

Питання:

Хто приймає рішення про підтримку того чи іншого проекту?

Відповідь:

Рішення приймає незалежна Експертна рада у складі 5 фахівців з царини літератури, театру, візуального мистецтва, музейництва та кіно. Детальнішу інфомацію можна знайти у розділі Експертна рада.

 

Питання:

Як часто Експертна рада приймає рішення щодо підтримки проектів?

Відповідь:

Експертна рада збирається в перших числах грудня, березня, червня і вересня. Отже, цикл прийняття рішення – 3 місяці. Заявки приймаються на постійні основі, але Експертна рада розглядає на кожному черговому засіданні лише ті заявки, які надійшли не пізніше 15 числа попереднього місяця. Цикл прийняття рішень щодо грантів на професійні подорожі – 8 тижнів.

 

Питання:

Як можна презентувати свій проект до розгляду?

Відповідь:

Необхідно заповнити грантову заявку у формі, котру можна отримати на веб-сайті програми і³ www.i3grants.org. Важливо подати не лише детальний опис запропонованого проекту й додатки, котрі перелічено в Положенні про конкурс на веб-сайті, але й прозорий і реалістичний бюджет. Заявка надсилається як в електронному, так і в паперовому вигляді. 

Питання:

Який максимальний розмір грантів?

Відповідь:

Максимальний розмір гранту для інституцій – 160 тис. грн.

Максимальний розмір гранту індивідуальному автору – 80 тис. грн.

Максимальний розмір гранту на професійну подорож – 16 тис. грн.

 

Опис:

Заявки на отримання гранту подаються у Формах, наведених вище. Разом із текстовим описом, що має містити чітку відповідь на усі запитання, подається прозорий і реалістичний бюджет проекту.

Повна заявка (аплікаційна форма+бюджет+додатки) має бути надіслана як в електронному вигляді (одним pdf-файлом на емейли наприкінці сторінки або шляхом заповнення он-лайн форми у розділі Заявка), так і в дукованому (із підписами та печатками) на адресу фонду у м. Київ. 

Експертна рада зберігає за собою право надати грант на меншу суму, ніж заявлено автором/ами проекту.

Важливо брати до уваги й умови звітування за грантом. Вони можуть суттєво вплинути на тип витрат, щодо яких подається заявка до фонду.

Заявка супроводжується такими додатками:

               Для неприбуткових організацій:

 1. Ксерокопія свідоцтва про державну реєстрацію (для організацій).
 2. Ксерокопія довідки про присвоєння коду неприбуткової організації (для організацій).
 3. Довідка з банку про наявність рахунку (для індивідуальних культурних операторів), на який буде перераховано кошти гранту. Рахунок використовуватиметься тільки для виконання даного проекту.
 4. Резюме (стислу біографічну довідку) керівника проекту, або індивідуального заявника (одна сторінка максимум).
 5. Листи підтримки від організацій та установ, які виступатимуть партнерами у реалізації проекту, якщо такі зазначені в Аплікаційній формі.
 6. Додаткові матеріали, що ілюструють проект, якщо такі вже існують
 7. Для організацій у сфері кіно: синопсис фільму для проектів у царині кіно, якщо передбачається проект створення фільму
 8. Якщо проект  стосується створення фільму: два рекомендаційні листи від загальновизнаних у публічному просторі фахівців щодо якості поданого на розгляд ЕР фільму.

 

Для індивідуальних заявників:

 1. Довідка з банку про наявність рахунку, на який буде перераховано кошти гранту. Рахунок використовуватиметься тільки для виконання даного проекту.
 2. Згода-повідомлення на обробку персональних даних. Форму згоди-повідомлення можна отримати на веб-сайті програми в розділі «Заявка».Резюме (стислу біографічну довідку) індивідуального заявника (одна сторінка максимум).
 3. Листи підтримки від організацій та установ, які виступатимуть партнерами у реалізації проекту, якщо такі зазначені в Аплікаційній формі.
 4. Додаткові матеріали, що ілюструють проект, якщо такі вже існують і якщо Ви вважаєте їх подання необхідним.

 

  Для прибуткових організацій у сфері кіно:

 1. Ксерокопія свідоцтва про державну реєстрацію або виписки про державну реєстрацію.
 2. Ксерокопія статуту організації.
 3. Ксерокопія свідоцтва про внесення в Державний реєстр виробників, розповсюдників і демонстраторів фільмів (крім телестудій, телеорганізацій (якщо фільм виробляється для потреб телебачення), наукових установ, освітніх закладів, творчих спілок).
 4. Ксерокопія Довідки про взяття на облік платників податків (Форма 4 -ОПП).
 5. Довідка про матеріально-технічу базу.
 6. Синопсис фільму для проектів у царині кіно, якщо передбачається створення фільму.
 7. Резюме (стислу біографічну довідку) керівника проекту
 8. Листи підтримки від організацій та установ, які виступатимуть партнерами у реалізації проекту, якщо такі зазначені в Аплікаційній формі.
 9. Додаткові матеріали, що ілюструють проект, якщо такі вже існують і якщо Ви вважаєте їх подання необхідним.